ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017

 

Κ-15 Παιδικό 2002-2003             Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή   4:15  μ.μ.

Κ-13 Προπαιδικό  2004-2005    Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή   3:00 μ.μ.

Κ-11 JUNIOR  2006-2007            Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή   3:00 μ.μ.

Κ-9 PROJUNIORBABINI          Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή                            4:15 μ.μ.